Vite, ze máme na planetě tři biliony stromů ve všech možných podobách? Na jednoho člověka tedy připadá asi 420 stromů. Od počátku lidské civilizace před 12 tisíci lety ubylo 46 % stromů a každý rok je jich pokáceno 15 miliard. Sázení nových stromů a přirozené množení tuto ztrátu snižují na 10 miliard stromů ročně. Počet stromů ale stále klesá a v posledních pěti letech rekordním tempem.

„Zelený aspekt“ bytí je pro nás velmi důležitý. Můžeme zde vypočítat uhlíkovou stopu naší činnosti a jakkoliv obhajovat, ale budou to jen písmena, která bez konkrétní akce a řešení postrádají jakoukoliv hodnotu. Rozhodli jsme se tedy, že za každého zákazníka VYSADÍME STROM. Po vzájemné dohodě s dalšími zainteresovanými organizacemi (správy národních parků, správy chráněných krajinných oblastí, městské a obecní úřady, samosprávy atp.) budeme postupovat dle koordinovaného a koncepčního postupu. Předmětnými destinacemi budou tedy zejména místa našeho působení, kde má dopad naší činnosti největší podíl.

Děkujeme tedy Vám, našim zákazníkům za využití našich služeb a tím za nesmírně důležitý příspěvek, prostřednictvím kterého vrátíme zpět do našeho tak důležitého životadárného systému novou energii a sílu nezbytnou pro jeho další obnovu. O této činnosti Vás budeme informovat prostřednictvím sociálních médií.